มาตรการป้องกัน COVID-19 ของคลินิก
  • 23 May 2020 at 21:09
  • 3928
  • 0

 

มาตรการป้องการป้องกันโควิด-19 

 

 

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการเสมอมา ครั้งนี้ก็เช่นกัน ทางคลินิกจึงมีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

เพื่อให้คลินิกหมอต้นเป็นสถานที่ๆ สะอาด ปลอดภัย อุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน โดยกำหนดมาตรการครอบคลุมทั้งแพทย์ พนักงาน ผู้มารับบริการ และสถานที่ ดังนี้ครับ

 

แพทย์

1.แพทย์สวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

 

 

2.แพทย์เข้ารับการตรวจละเอียดแบบ PCR  ผลคือไม่พบเชื้อ

 

 

 

พนักงาน

1.พนักงานสวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังบริการ

2.ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน  หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะให้หยุดพักกักตัวอยู่ที่บ้าน ไม่อนุญาตให้มาทำงาน

 

 

ผู้มารับบริการ

1.มีการสอบถามอาการและประวัติเสี่ยงต่างๆกับผู้ที่จะนัดเข้ามารับบริการในเบื้องต้นก่อนจะรับนัดทุกเคส ไม่รับเคส Walk In 

2.มีบริการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบว่าท่านใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะขอความร่วมมืองดให้บริการชั่วคราว

3.ผู้มารับบริการทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่นั่งรอในคลินิก 

4.มีการจัดบริเวณที่นั่งรอห่างกันมากกว่า 1.5 เมตร ทั้งนี้คนรับบริการสามารถขอรอที่ห้องส่วนตัว(Private Room)ได้อีกด้วย

5.จำกัดจำนวนผู้มารับบริการวันละ 5 ท่านเท่านั้น และหากท่านใดมีผู้ติดตามรบกวนแจ้งทางคลินิกเพิ่มเติม

 

 

สถานที่  

1.งดสิ่งที่มีการสัมผัสกับผู้รับบริการโดยตรง เข่น หนังสือนิตยสาร หมอน ผ้าห่ม 

   

 

2.มีการปูผ้ารองแบบใช้แล้วทิ้งทับบนเตียงอีกชั้น เพื่อที่จะได้สามารถเปลี่ยนได้เมื่อเสร็จเคส 

 

 

3.มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานในจุดที่มีการสัมผัสทุกชั่วโมง เช่น บริเวณเคาน์เตอร์ ที่จับประตู บริเวณที่นั่ง

 

4.ความสะอาดภายในห้องด้วยการฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังใช้บริการ

 

 

5.จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ